Kvalitet

Hos VitaePro har vi stort fokus på kvaliteten til ingrediensene vi benytter.
    • VitaeLab – spesialist på kosttilskudd
     Kosttilskuddet VitaePro produseres, utvikles og selges av VitaeLab som ble grunnlagt i 2002 og er en del av norske SanaPharma. Produktkvalitet er viktig for konsernet som har utformet sine rutiner for nettopp å sikre kvaliteten på produktene i alle ledd. Vårt mål er å tilby kundene de beste kosttilskuddene.
    • Ingredienser av høy kvalitet
     Ingrediensene i VitaePro er nøye utvalgte, rene, trygge og sporbare. Vi har for eksempel valgt å bruke omega-3 fettsyrer fra en “Friend of the Sea” sertifisert leverandør som oppfyller kravene til bærekraftige fangstmetoder samt beskyttelse av økosystemet. Omega-3-fettsyrene som du finner i VitaeLabs produkter er dermed miljøvennlig omega-3. VitaePro inneholder også astaxanthin, lutein og zeaxanthin. Helt siden starten har dette vært de grunnleggende ingrediensene i VitaePro. Astaxanthin, lutein og zeaxanthin er utvunnet fra naturlige kilder. Lutein og zeaxanthin fremstilles fra stor ringblomst. Astaxanthin fremstilles fra ferskvannsalgen Haematococcus pluvialis. Astaxanthinet i nye VitaePro er ikke lenger et ekstrakt; vi anvender nå hele algen, for å ta vare på alle bestanddeler av algen. Den tørkes til et algemel som er rikt på naturlig astaxanthin. Vi produserer selv astaxanthinet i nye VitaePro, og produksjonen foregår på Island. I den nesten urørte islandske naturen er det veldig lite forurensninger, som vanligvis finnes i andre områder som anses egnet for dyrking og utnyttelse av mikroalger. Produksjonen av astaxanthin er både miljøvennlig og bærekraftig, og energien som anvendes er 100 % geotermisk. Produksjonen skjer under streng kvalitetskontroll og i et lukket system.
    • GMP-produksjon
      Produksjonen av våre tilskudd skjer iht. Good Manufacturing Practice (GMP), som er retningslinjer som beskriver en god fremstilling (kvalitetskontroll, produksjon og testing) av blant annet matvarer, kosmetikk og legemidler. Dette innebærer at alle steg i produksjonen er standardiserte og at produksjonen følger retningslinjene for internasjonal GMP.

      

    • Kvalitetssikring
     Vår kvalitetsstyring sikrer at våre leverandører overholder kravene som stilles i regelverket. Dette omfatter ingrediensene og sammensetningen i VitaePro samt den omfangsrike vitenskapelige dokumentasjonen og merkingen av produktene. VitaeLab har bygget opp sin kvalitetskontroll etter HACCP- metoden. Egen utviklings- og kvalitetsavdeling har som oppdrag å etterse at alle lover og regler følges. Dette inkluderer produktenes ingredienser, sammensetning og merking, markedsføring samt dokumentasjon av VitaePros effekt.
   • Kontakt kundeservice
    VitaeLabs kundeservice har lang erfaring og svarer gjerne på dine spørsmål. De kan informere om hvordan de ulike kosttillskuddene fungerer for akkurat deg og din situasjon. Har du spørsmål eller funderinger angående våre kosttilskudd er du velkommen til å ta kontakt med vår kundeservice.Telefon: 815 69 060
    Åpningstider: Hverdager 08.30 – 16.30
    Mail: kundeservice@vitaelab.no